Gotowe W przygotowaniu
Prace ziemne, plac budowy
Fundamenty
Ściany, stropy, balkony
Dachy, rynny
Okna, drzwi, bramy, rolety
Instalacje
Izolacje
Elewacje
Wykończenie: ściany, łazienki
Wykończenie: podłogi, schody
Tarasy, ogrody, rekreacja
Drogi, ogrodzenia
Fundamenty

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Przed przystąpieniem do wykopu pod ławy geodeta tyczy granice fundamentu, nanosząc rzędne. Wykonawca, po konsultacji z kierownikiem budowy, przystosowuje podane w projekcie budowy zalecenia (głębokość posadowienia, szerokość) do konkretnych warunków gruntowych, pogodowych (strefa przemarzania) terenu budowy i rodzaju materiałów, które będą użyte do budowy ścian nośnych i dachu.

Polecani producenci
© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone